Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.06.2016. 09:31

(najava tendera za 2016.godinu) Nabavka džempera, kravata, opasača sa futrolom, cipela, čarapa, beretki, kapa, kožnih rukavica, remena za pantalone, zimskih jakni i pantalona, jakni, ljetnih pantalona, košulja, majica, kombinezona, potkapa, svečanih uniformi, sredstava za higijenu, računara, printera, projektora, skenera, UPS-ova, mrežne opreme, mobilnih čitača dokumenata, opreme za izradu ID kartica, licenci, softverskih aplikacija, radio uređaja, interfejsa, faks aparata, IP rutera, VolP telefona, komunikacionih linkova, servera, mjerne opreme, alata i terminalne sigurnosne opreme -Firewall

Izvor: Akta.ba, 02.06.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO SIGURNOSTI

GRANIČNA POLICIJA BIH

 

Broj: 17-06-4-16-2-726-1/16

Datum: 24.02.2016.godine

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

R.B.

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost ugovora za 2016. godinu

Procijenjena vrjdenost okvirnog sporazuma

Vrsta postupka

Okvirni datum

pokretanja

postupka

Okvirni datum

zaključenja

ugovora

Predviđa se zaključenje okvirnog sporazuma

Šifra J RJ N

Izvor finansiranja

ROBE

1.

Džemper

168.000,00

336.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

2.

Kravata

25.200,00

210.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

3.

Opasačsa futrolom

115.500,00

252.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

4.

Cipele

408.000,00

1.512.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

5.

Cipele poluduboke

836.000,00

1.596.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

6.

Čarape ljetne muške

15.750,00

63.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

7.

Čarape zimske muške

18.900,00

75.600,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

8.

Čarape ženske

2.700,00

10.800,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

9.

Beretka

52.500,00

105.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

10.

Ljetna kapa

52.500,00

105.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

11.

Kožne rukavice

3.000,00

105.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

12.

Remen za pantalone

5.250,00

147.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

13.

Zimske jakne

 

1.000.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

14.

Jakna "Spitfire"

35.000,00

70.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

15.

Pantalone zimske

21.000,00

49.000,00

Otvoreni

Ma rt-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

16.

Pantalone ljetne

19.500,00

45.500,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

17.

Košulja kratki rukav

19.350,00

52.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

18.

Košulja dugi rukav

20.250,00

54.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

19.

Majica kratki rukav

9.500,00

38.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

20.

Majica dugi rukav

11.250,00

47.500,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

21.

Kombinezon sa uloškom

22.500,00

45.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

22.

Kombinezon sa rajfešlusom na nogavicama

210.000,00

450.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

23.

Kombinezon sa mogućnošću lakog oblačenja

16.000,00

32.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

24.

Rukavice HTZ

500,00

1.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

25.

Nepromočivi kombinezon sa rajfešlusom na nogavicama

9.020,00

18.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

26.

Potkapa klasična

6.000,00

12.500,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

27.

Svečane uniforme

20.000,00

80.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

28.

Sredstva za higijenu

50.000,00

200.000,00

Otvoreni

Mart-April 2016

Juni -Juli 2016

Da

2016-2019

35811200-4

Budžet

29.

Stolni računar

100.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

30213000-5

Budžet

30.

Laptop računar

24.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

30213100-6

Budžet

31.

Printer

6.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

30232100-5

Budžet

32.

Printer visoke rezolucije

2.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

30232100-5

Budžet

33.

Projektor

20.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

38652100-1

Budžet

34.

Skener visoke rezolucije

2.500,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

30216110-0

Budžet

35.

UPS 450W

7.500,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

31154000-0

Budžet

36.

Mrežna oprema

10.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

32420000-3

Budžet

37.

Čitači dokumenata mobilni

100.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

30216100-7

Budžet

38.

Oprema za izradu ID kartica

9.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

30233320-0

Budžet

39.

Konsolidacija serverske infrastrukture

300.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

 

Budžet

40.

Licenciranje novog centra GP BiH

70.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

32429000-6

Budžet

41.

Licence

80.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

48000000-8

Budžet

42.

Nadogradnja postojeće aplikacije graničnih provjera

100.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

72212000-4

Budžet

43.

Aplikacija za prijavu kvarova i intervencija na help desku - verzija 2

40.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

72212000-4

Budžet

44.

Radio uređaji VHF/UHF

40.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

32237000-3

Budžet

45.

Interfejsi za povezivanje udaljenih analognih RsT

10.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

32230000-4

Budžet

46.

Fax aparati laserski

10.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

32581200-1

Budžet

47.

Integracija TC u sistem mobilnih telefonskih mreža

35.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

72212000-4

Budžet

48.

IP ruteri za umrežavanje TC

9.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

32413100-2

Budžet

49.

VolP telefoni

4.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

32429000-6

Budžet

50.

Komunikacioni linkovi

150.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

32429000-6

Budžet

51.

Server za nadzor mreže, pristup SSI-om TK mreže

20.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

 

Budžet

52.

Oprema za rezervno napajanje

30.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

31154000-0

Budžet

53.

Mjerna oprema i alati za rad

15.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

31682210-5

Budžet

54.

Mrežna oprema za rutiranje

15.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

32420000-3

Budžet

55.

Terminalna sigurnosna oprema -Firevvall

10.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

32420000-3

Budžet

56.

Sistemi, sredstva i komponente za kripto zaštitu radio sistema

50.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

30232600-0

Budžet

57.

Kombi vozila

650.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

34113000-2

Budžet

58.

Terenska vozila

300.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

34113000-2

Budžet

59.

Putnička vozila

465.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli-August 2016

Ne

34111200-0

Budžet

60.

Prikolice

10.000,00

 

Otvoreni

April-Maj 2016

Juli - August 2016

Ne

34200000-9

Budžet

61.

Fotografski aparat Canon DSLR sa objektivom

7.500,00

 

Konkurentski

Maj-Jun 2016

Juni-Juli 2016

Ne

38651000-3

Budžet

62.

Video kamera za snimanje u pokretu

3.500,00

 

Konkurentski

Maj-Jun 2016

Juni-Juli 2016

Ne

34971000-4

Budžet

63.

Ručna termovizijska kamera

30.000,00

 

Otvoreni

Maj-Jun 2016

Juli - August 2016

Ne

35125300-2

Budžet

64.

Docu box

50.000,00

 

Otvoreni

Maj-Jun 2016

Juli - August 2016

Ne

38500000-0

Budžet

65.

Oprema za prikriveno audio/video snimanje

15.000,00

 

Otvoreni

Maj-Jun 2016

Juli-August 2016

Ne

32351300-1

Budžet

66.

Set za prikrivenu komunikaciju

15.000,00

 

Otvoreni

Maj-Jun 2016

Juli - August 2016

Ne

35712000-8

Budžet

67.

Set za detekciju eksploziva

6.000,00

 

Otvoreni

Maj-Jun 2016

Juli - August 2016

Ne

38546000-4

Budžet

68.

Digitalni RT6 uređaj sa skenerom za slike

60.000,00

 

Otvoreni

Maj-Jun 2016

Juli - August 2016

Ne

38582000-8

Budžet

69.

Prenosivi agregat 2kw benzinski

1.000,00

 

Konkurentski

Maj-Jun 2016

Juni-Juli 2016

Ne

31121200-2

Budžet

70.

Klima uređaji

9.000,00

 

Konkurentski

Maj-Jun 2016

Juni-Juli 2016

Ne

39717000-1

Budžet

71.

Boks za službene pse

10.000,00

 

Konkurentski

Maj-Jun 2016

Juni -Juli 2016

Ne

45421100-5

Budžet

72.

Oprema za rad antibombnog tima

20.000,00

 

Otvoreni

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

18130000-9

Budžet

73.

Službeni psi

20.000,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

03325000-3

Budžet

74.

Radni stolovi

5.400,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39134100-1

Budžet

75.

Pokretne kasete

4.550,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39130000-2

Budžet

76.

Ormari

5.000,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39122100-4

Budžet

77.

Stolica sa točkićima kancelarijska

14.400,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39111100-4

Budžet

78.

Stolica konferencijska

5.000,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39000000-2

Budžet

79.

Ormarić malih dimenzija

1.600,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39143122-7

Budžet

80.

Ormarić za pečate

500,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39143122-7

Budžet

81.

Vješalica za garderobu

600,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39136000-4

Budžet

82.

Stolica metalna sa drvenim naslonom i sjedištem

6.000,0

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39113300-0

Budžet

83.

Konferencijski stol

500,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39135000-7

Budžet

84.

Viseća garnitura sa sudoperom

1.500,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

39000000-2

Budžet

85.

Metalni ormari za kratko nauružanje

2.500,00

 

Konkurentski

Jun-Jul 2016

August - Septembar 2016

Ne

44421720-0

Budžet

86.

Usisivači

6.000,00

 

Direktni sporazum

Maj-Jun 2016

Juni-Juli 2016

Ne

39713430-6

Budžet

87.

Fotografski aparati

5.000,00

 

Direktni sporazum

Januar Decembar 2016

Januar Decembar 2016

Ne

38651000-3

Budžet

88.

Sredstvo za prisilno zaustavljanje i usmjeravanje lica

1.000,00

 

Direktni sporazum

Mart 2016

Mart 2016

Ne

35200000-6

Budžet

88.

Štembilji, šabloni, tinta trodat, pečati, faksimil

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

30192150-7

Budžet

89.

Policijske značke

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

35000000-4

Budžet

90.

Epolete-činovi

6000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

35000000-4

Budžet

91.

Kartonske kutije

200,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

30197600-2

Budžet

92.

Vrećice za usisivač

500,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

42999300-8

Budžet

93.

Hrana i piće za operativne akcije

1.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

15000000-8

Budžet

94.

Internet izdanje Službenih novina

300,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

 

Budžet

95.

Pohvale i zahvalnice Granične policije BiH

2.000,0

 

Direktni sporazum

Maj-Jun 2016

Maj-Jun 2016

Ne

39298700-4

Budžet

96.

Sportski rekviziti

700,00

 

Direktni sporazum

Maj-Jun 2016

Maj-Jun 2016

Ne

37451700-1

Budžet

97.

Srebrene policijske značke, medalje i znak službe u ramu

5.500,00

 

Direktni sporazum

Maj-Jun 2016

Maj-Jun 2016

Ne

18512000-1

Budžet

98.

Reklamne keseGP BiH

1.000,00

 

Direktni sporazum

Jun-Jul 2016

Jun-Jul 2016

Ne

18937100-7

Budžet

99.

Cvjetni aranžmani

200,00

 

Direktni sporazum

Jun-Jul 2016

Jun-Jul 2016

Ne

03121210-0

Budžet

100

Ogrijevno drvo

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

03413000-8

Budžet

101

Stručni časopisi

500,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

22100000-1

Budžet

102

Alat za sitne popravke

300,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

42651000-4

Budžet

103

Table sa natpisom

300,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

44423450-0

Budžet

104

Poslovni kalendari i stolne mape

2.000,00

 

Direktni sporazum

Decembar 2016

Decembar 2016

Ne

30199792-8

Budžet

105

ACC Tag

4.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

 

Budžet

106

Radno odjelo za spremačice

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

35811200-4

Budžet

107

Nosači meta drveni

4.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

03413000-8

Budžet

Usluge

1.

Usluge sanitacije

 

50.000,00

Konkurentski

April 2016.

Maj 2016.

Da

2017-2020

90920000-2

Budžet

2.

Usluge avio prevoza

25.000,00

100.000,00

Konkurentski

Februar 2016.

Maj 2016.

Da

2016-2019

34980000-0

Budžet

4.

Usluge hotelskog smještaja na lokaciji Sarajevo

 

50.000,00

Konkurentski

April 2016.

Maj 2016.

Da

2017-2020

55110000-4

Budžet

3.

Usluge servisa i popravke čamaca

 

40.000,00

Konkurentski

Juli 2016.

Septembar 2016.

Da

2017-2020

50241000-6

Budžet

4.

Osiguranje motornih vozila i prikolica

115.000,00

460.000,00

Otvoreni

Januar-februar 2016

Mart -April 2016

Da

2016-2019

66514110-0

Budžet

5.

Kasko osiguranje motornih vozila

50.000,00

200.000,00

Otvoreni

Januar-februar 2016

Mart -April 2016

Da

2016-2019

66514110-0

Budžet

6.

Osiguranje objekata

5.000,00

20.000,00

Otvoreni

Januar-februar 2016

Mart -April 2016

Da

2016-2019

66515200-5

Budžet

7.

Putničko zdravstveno osiguranje lica

5.000,00

20.000,00

Otvoreni

Januar-februar 2016

Mart -April 2016

Da

2016-2019

66512000-2

Budžet

8.

Izrada idejnog projekta za upravljanje TK mrežom

20.000,00

 

Konkurentski

Juli 2016.

Septembar 2016.

Ne

71320000-7

Budžet

9.

Osiguranje motornih vozila i prikolica

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-februar 2016

Januar-februar 2016

Ne

66514110-0

Budžet

10.

Kasko osiguranje motornih vozila

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-februar 2016

Januar-februar 2016

Ne

66514110-0

Budžet

11.

Putničko zdravstveno osiguranje lica

2.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-februar 2016

Januar-februar 2016

Ne

66514110-0

Budžet

12. 13.

Izrada projekta za nadstrešnicu na parkingu sjedišta Granične policije BiH

5.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Juni 2016

Januar-Juni 2016

Ne

79341000-6

Budžet

 

Oglašavanje prodaje motornih vozila GP

900,00

 

Direktni sporazum

Januar-Juni 2016

Januar-Juni 2016

Ne

79341000-6

Budžet

14.

Seminari

475,00

 

Direktni sporazum

Januar-Juni 2016

Januar-Juni 2016

Ne

79951000-5

Budžet

15.

Objava javnog poziva

161,00

 

Direktni sporazum

Januar-Juni 2016

Januar-Juni 2016

Ne

79341000-6

Budžet

16.

Servis agregata

6.000,00

 

Direktni sporazum

Juni-Decembar 2016

Juni-Decembar 2016

Ne

45317000-2

Budžet

17.

Servis PPA

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

45343000-3

Budžet

18.

Zdravstvena zaštita službenih pasa

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

85200000-1

Budžet

19.

Servis i montaža klima

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

45331000-6

Budžet

20.

Krečenje prostorija JGP

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

45421100-5

Budžet

21.

Zaštita plovila protiv osmoze u JGP Neum

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

50241100-7

Budžet

22.

Usluge održavanja i popravki u objektima JGP

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

45421100-5

Budžet

23.

Sanitetsko obezbjeđenje bojevog gađanja

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

66512220-0

Budžet

24.

Pražnjenje septičkih jama u objektima GP BiH

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

45232410-9

Budžet

25.

Nabavka pitke vode

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

15981100-9

Budžet

26.

Elektroinstalacione usluge

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

45315600-4

Budžet

27.

Vodoinstalaterske usluge

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

45330000-9

Budžet

28.

Nabavka plina u bocama

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

44612100-4

Budžet

29.

Popravka policijskih znački

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar- Decembar 2016

Ne

35123400-6

Budžet

30.

Pretplata na ZIPS za 2016

500,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar Dcccmbar 2016

Ne

22813000-2

Budžet

31.

Izrada pozivnica

250,00

 

Direktni sporazum

April-Maj 2016

April-Maj 2016

Ne

22000000-0

Budžet

32.

Izrada i montaža prepona za pse

1000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

37453600-4

Budžet

33.

Grafički dizajn plakata i letaka

500,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

72330000-2

Budžet

34.

Uništenje oduzete robe

500,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

92512100-4

Budžet

35.

Popravka i ugradnja zvučno svjetlosne signalizacije

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

34942000-2

Budžet

36.

Popravka pištolja Glock 17

300,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

44550000-0

Budžet

37.

Zanatsko građevinski radovi u sjedištu GP Sarajevo

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

45421100-5

Budžet

38.

Popravak sitnih kvarova na kontejnerima

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

45261400-8

Budžet

39.

Pročepljenje odvoda GU Sarajevo

2000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

45231300-8

Budžet

40.

Popravak uljnih radijatora

300,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

45317000-2

Budžet

41.

Popravak video nadzora

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

50343000-1

Budžet

42.

Popravak UPS

1.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

50343000-1

Budžet

43.

Pripremanje brošura idejno rješenje

1.500,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

79971100-2

Budžet

44.

Servis agregata

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

45317000-2

Budžet

45.

Usluge čišćenja

600,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

90522400-2

Budžet

46.

Korištenje strelišta

1.000,00

 

Direktni sporazum

Maj-Jun 2016

Maj-Jun 2016

Ne

70200000-3

Budžet

47.

Iznajmljivanje terena za sportske aktivnosti

4.000,00

 

Direktni sporazum

Maj-Jun 2016

Maj-Jun 2016

Ne

70130000-1

Budžet

48.

Objava obavještenja

500,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

79340000-9

Budžet

49.

Izrada fotografija

200,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

79961000-8

Budžet

50.

Servis kotlova i plamenika

4.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

50531100-7

Budžet

51.

Štampanje i pastificiranje

200,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

79000000-4

Budžet

52.

Laboratorijsko ispitivanje

5.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

71900000-7

Budžet

53.

Iznajmljivanje prostora za testiranje kadeta

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

 

Budžet

54.

Iznajmljivanje bazena za testiranje kadeta

5.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

 

Budžet

55.

Sanitetsko obezbjeđenje testiranja kadeta

2.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

 

Budžet

56.

Ljekarski pregledi kadeta

6.000,00

 

Direktni sporazum

Januar-Decembar 2016

Januar-Decembar 2016

Ne

 

Budžet

RADOVI

 

59.

Izrada nadstrešnice na parkingu sjedišta Granične policije BiH

45.000,00

 

Konkurnentski

Juli 2014

Septembar 2016

Ne

44212000-9

Budžet

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: