Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2016. 13:14

(izmjena i dopuna) (najava tendera za 2016.godinu) Izvođenje radova na vodosnabdijevanju, izgradnji vodovoda Medakovo-Trepče, Tepe-Hrvatinović i Raduša, izgradnji kanalizacije Šije i nabavke robe za izgradnju Bunara PEB-1

Izvor: Akta.ba, 07.06.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj :02-2-1-23-6/16

Datum:06.06.2016.godine

 

Na osnovu člana 30. Statuta općine Tešanj (Službeni glasnik općine Tešanj" broj: 11/07), Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14), u skladu sa Budžetom općine Tešanj za 2016.godinu a na zahtjev Službe za društvene djelatnosti i investicije općine Tešanj, Općinski Načelnik donosi:

 

ODLUKU

izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Tešanj za 2016.godinu

 

I

Na osnovu ukazane potrebe, Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2016.godinu broj:01-49-2/16 od 04.03.2016.godine i Sporazuma o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz "Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2016.godinu-Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja" broj: 02-25-4-576-6/16 od 03.06.2016. godine a po zahtjevu Službe za društvene djelatnosti i investicije Plan javnih nabavki za 2016.godinu mijenja se tako što se:

-  tačka 8. (radovi) Plana "Vodosnabdijevanje", procjenjena vrijednost u Planu 444.444,52KM (bez PDV-a), ekonomski kod 821600, planirani postupak nabavke - otvoreni postupak, mijenja i glasi:

- tačka 8. (radovi) Plana"Vodosnabdijevanje", procjenjena vrijednost u Planu 537.321,00KM (bez PDV-a), ekonomski kod 821600, planirani postupak nabavke - otvoreni postupci.

 

II

- tačka 8. (radovi) Plana "Vodosnabdijevanje", procjenjena vrijednost u Planu 537.321,00KM (bez PDV-a), ekonomski kod 821600, planirani postupak nabavke - otvoreni postupci, planira se tako da se u Plan nabavki za 2016.godinu dodaju nove tačke kako slijedi:

- tačka 29. (radovi) "Izgradnja vodovoda Medakovo-Trepče" , otvoreni postupak, podjela na lotove (LOT 1. Izgradnja vodovoda Medakovo-Trepče(dionica Medakovo) procijenjena vrijednost -136.752,00 bez PDV-a i LOT 2. Izgradnja vodovoda Medakovo-Trepče (dionica Trepče), procijenjena vrijednost - 136.752,00 KM bez PDV-a), procijenjena vrijednost 273.504,00KM bez PDV-a, budžetska stavka "vodosnabdijevanje", ekonomski kod 821600;

- tačka 30. (radovi) " Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići, Izgradnja vodovoda Raduša i Izgradnja kanalizacije Šije-podjela na lotove", otvoreni postupak, podjela na lotove (LOT 1. Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići, procijenjena vrijednost 68.376,00 KM bez PDV-a, LOT 2. Izgradnja vodovoda Raduša, procijenjena vrijednost 85.470,00 bez PDV-a i LOT 3. Izgradnja kanalizacije Šije, procijenjena vrijednost 25.641,00 bez PDV-a), procijenjena vrijednost 179.487,00 KM bez PDV, budžetska stavka "vodosnabdijevanje", ekonomski kod 821600;

tačka 14. (robe) "Nabavka robe za izgradnju Bunara PEB-1", otvoreni postupak, procijenjena vrijednost 84.330,00 bez PDV-a, budžetska stavka "vodosnabdijevanje", ekonomski kod 821600;

 

III

Ova Odluka objavit će se na vveb stranici ugovornog organa i čini sastavni dio Plana Javnih nabavki.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Tešanj.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: