Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže prve zone u naselju Česma, krak H i u naselju Dragočaj-IIvisinska zona, krakovi: B, C, D i L

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

GRAD BANJALUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-293/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Banjaluka
Kontakt osoba: Biljana Đurić
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska pošta: javne.nabavkeŽbanjaluka.rs.ba
Internet adresa:www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Banja Luka
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1-izgradnja sekundarne vodovodne mreže prve zone u naselju
Česma, krak "H" i LOT 2-izgradnja sekundarne vodovodne mreže u
naselju Dragočaj-IIvisinska zona, krakovi: "B", "C", "D" i "L"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1-izgradnja sekundarne vodovodne mreže prve zone u naselju
Česma, krak "H";
LOT 2-izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju
Dragočaj-IIvisinska zona, krakovi: "B", "C", "D" i "L"
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Način plaćanja: po završetku posla, na osnovu ispostavljenih i
ovjerenih situacija
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Da je dobavljač registrovan na propisan način za obavljanje
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Pozitivno poslovanje u 2012.godini
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Bez uslova
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00 KM po lotu
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1-izgradnja sekundarne vodovodne mreže prve zone u naselju
Česma, krak "H"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kao u nazivu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
72.000,00 KM sa Pdv-om
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
61.539,12 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana od dana uvođenja u posao
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Grad Banjaluka
V. Dodatne informacije
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM na račun
javnih prihoda Grada Banjaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, opština 002, buxetska organizacija 9999999,
poziv na broj 1710000002 sa naznakom "Za nabavku broj
20-404-177/13".
Lično uz priloženu uplatnicu i zahtjev, kancelarija 119
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2-izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju
Dragočaj-IIvisinska zona, krakovi: "B", "C", "D" i "L"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kao u nazivu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
78.000,00 KM sa PDV-om
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
66.667,38 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
50 dana od dana uvođenja u posao
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Grad Banjaluka
V. Dodatne informacije
Kao za LOT 1
(M1-A-9842-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: