Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na sječi, izvozu i iznosu šumskih drvnih sortimenata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 100, 23.12.2013

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 136-1-3-3-274/13
Broj obavještenja o nabavci: 136-1-3-1-165/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: 037473670
Elektronska po{ta: javnenabavke@ussume.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 18
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 10, 14
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvođenje radova u šumarstvu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi sječe-izvoza u odjelu 21 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
169.912,23 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:19.12.2013.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi sječe-izvoza u odjelu 29 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
161.626,73 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:19.12.2013.
(C-18786-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: