Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na dogradnji vodovodne mreže u M.Z. Prača na dionici Veliki Čair-Dragosin u općini Pale FBiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

OPĆINA PALE - PRAČA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 755-7-3-4-27/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Pale - Prača
Kontakt osoba: Mediha Divović
Adresa: Himza Sablje 33
Poštanski broj: 73290
Opština/Grad: Pale-FBIH
IDB/JIB: 4245018920007
Telefon: 038799100
Faks: 038799112
Elektronska pošta: praca@bih.net.ba
Internet adresa:www.praca.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: PALE-FBIH
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Projekat "Dogradnja vodovodne mreže u M.Z. Prača, na dionici
Veliki Čair-Dragosin" u općini Pale FBiH.
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
"Dogradnja vodovodne mreže u M.Z. Prača, na dionici Veliki
Čair-Dragosin" u općini Pale FBiH.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.8.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom
od 09:00 do 15:00 sati u prostorijama Ugovornog organa
kancelarija br. 1. Iznos uplate je 25 KM.
Uplata TD se može izvršit na račun br: 1020070000001426 otvoren
kod Union banke Filijala Goražde.
(D-12119-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: