Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje građevinskih radova u operativnim područjima Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 21-1-3-1-675/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Borislav Dragaš
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Općina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Državna razina
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 5
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u operativnim područjima Sarajevo,
Mostar, Banja Luka i Tuzla
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 18.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 23,40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25.9.2014 Vrijeme:11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.9.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka,
Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, u Sali za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti osobno, radnim
danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, na protokolu u sjedištu
Naručitelja, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, uz dokaz o
uplati 23,40 KM, ili se ista može dostaviti poštom, nakon pisanog
zahtjeva i dostave dokaza o izvršenoj uplati. Zahtjev se može
dostaviti na fax +387 (0)51 246-550, a najkasnije do
18.09.2014.godine.
Plaćanje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
unutar BiH vrši se preko Unicredit Bank a.d. Banja Luka na račun
broj: 551001-0003-4008-49, sa identifikacijom svrhe: Kupovina
tenderske dokumentacije broj: T-01-32/14.
Plaćanje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
izvan BiH vrši se preko Unicredit Bank a.d. Banja Luka, snjift
BLBABA22, korespodentna banka BKAUATNJNJ (Bank Austria
CA Vienna), IBAN: BA395517904801164548, sa naznakom: Za
"Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i
identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj:
T-01-32/14.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Sarajevo
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Sarajevo
sukladno tehničkoj specifikaciji iz tendera
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tehničkoj specifikaciji iz tendera
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
113.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
4 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Objekti u OP Sarajevu
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Mostar
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Mostar
sukladno tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tehničkoj specifikaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
147.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
4 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Objekti u OP Mostar
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Banja
Luka-TJ Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Banja
Luka-TJ Banja Luka sukladno tehničkoj specifikaciji iz tenderske
dokumentacije
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tehničkoj specifikaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
90.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
4 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Građevinski objekti u OP Banja Luka, TJ Banja Luka
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Banja
Luka-Terenska jedinica Bihać
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Banja
Luka-Terenska jedinica Bihać sukladno tehničkoj specifikaciji iz
tenderske dokumentacije
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tehničkoj specifikaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
4 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Građevinski objekti u OP Banja Luka - TJ Bihać
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Tuzla
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava građevinskih radova u Operativnom području Tuzla
sukladno tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tehničkoj specifikaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
4 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Građevinski objekti iz OP Tuzla
(A-13273-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: