Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovitog održavanja DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busovača, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 307-1-3-3-1034/14
Broj obavijesti o nabavi: 307-1-3-1-614/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Jasna Raspudić, oec.
Telefon: 036335717
Elektronska po{ta: jasna.raspudic@ephzhb.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a u KM:
116.000,00
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovitog održavanja DP
Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro
Busovača, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje)
II.4.b Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovitog održavanja DP
Centar
II.5 Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busovača,
Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 2.12.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.5. Dodatne informacije
Odluka o poništenju postupka nabave usluga br. I-9339/13 od
02.12.2013. godine.
(C-14154-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: