Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.07.2021. 09:40

(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji pristupne rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima – invalidska rampa za objekat Porezne ispostave Lukavac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1415-7-3-62-3-82/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba/Služba za kontakt Igor Pavlić
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja pristupne rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima – invalidska rampa za objekat Porezne ispostave
Lukavac


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja pristupne rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima – invalidska rampa za objekat Porezne ispostave
Lukavac - ponovni postupak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45213100-4 Građevinski radovi na poslovnim zgradama
  45262600-7 Razni građevinski radovi
  45400000-1 Završni građevinski radovi
  45450000-6 Ostali završni građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu s tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7725,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Tuzla, Porezna ispostava Lukavac, ul. Trg slobode bb., 75 300
Lukavac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Krajnji rok za izvršenje svih radova koji su predmet javne nabavke i primopredaju istih je 30 dana od dana obostranog
zaključivanja ugovora, a u slučaju zakašnjenja roka, obračunavat će se ugovorne kazne, na način definisan tenderskom
dokumentacijom i ugovorom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.8.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.08.2021. 08:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Porezna uprava Federacije BiH, Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića broj
4., 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 06.08.2021. 09:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Ugovornog organa i privrednih subjekata obavljati će se isključivo u
pisanom obliku. Informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, kao što su dodatne informacije vezane za tendersku
dokumentaciju, zahtjevi za pojašnjenje, pitanja te druge informacije, mogu se dobiti isključivo od osobe ovlaštene ispred
Ugovornog organa i zadužene u sistemu „e-Nabavke“ i preko sistema „e-Nabavke“ - Odjeljak I Ugovorni organ - I
1. Obavještenja o nabavci. U suprotnom razmjena informacija nije validna.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Igor Pavlić
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Igor Pavlić
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: