Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 09:33

(izmjena aukcije) Izvođenje radova na rekonstrukciji škp na području ŠG Romanija Sokolac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2022.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-3-41-8-838/22Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1172-1-3-41-3-774/22
Datum objave obavještenja 30.5.2022.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Bojan Čortan dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
29.6.2022.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Glasinačka br.9, Š.G.“Romanija“ Sokolac, 71350 Sokolac
Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30


Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 6 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 7 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 8 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 9 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 10 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 11 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „IVAN POLJE-OZARKOVIĆI“ na području Š.G. ,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „IVAN POLJE-OZARKOVIĆI“ P.J. „Romanija-Glasinac na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

188579,09

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „BUKOVIK-NOVO SELO 2 DIO“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „BUKOVIK-NOVO SELO 2 DIO“ P.J. „Romanija-Glasinac“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

63298,87

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KNEŽINA-BATOVO“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KNEŽINA-BATOVO“ P.J. „Kaljina-Bioštica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

75800,42

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KALJINA-ŠIRIJEVIĆI“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KALJINA-ŠIRIJEVIĆI“ P.J. „Kaljina-Bioštica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37893,04

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KALJINA-BARE“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „KALJINA-BARE“ P.J. „Kaljina-Bioštica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

101465,15

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „ĆAVARINE-SMRTIĆI“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „ĆAVARINE-SMRTIĆI“ P.J. „Romanija-Glasinac“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37955,07

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „MARGETIĆI-ĆILUŠA“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „MARGETIĆI-ĆILUŠA“ P.J. „Romanija-Glasinac“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

93689,78

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „POJIŠTA-PRELJUBOVIĆI“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „POJIŠTA-PRELJUBOVIĆI“ P.J. „Žep-Kuštravica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59671,72

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „SIJERCI-SINANOVAC“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „SIJERCI-SINANOVAC“ P.J. „Romanija- Glasinac" na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27821,52

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „BUJEČ-TISA“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „BUJEČ-TISA“ P.J. „Romanija-Glasinac“ i P.J. „Kaljina-Bioštica“ na području Š.G.,,Romanija,,
Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

93234,88

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „LEAVA-ODJEL 97“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ŠKP-a „LEAVA-ODJEL 97“ P.J. „Žep-Kuštravica“ na području Š.G.,,Romanija,, Sokolac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16324,84

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Š.G.“Romanija“Sokolac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.7.2022. 8:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: