Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 15:49

(aukcija) Izvođenje radova i nabavka robe za rekonstrukciju javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu-utopljavanje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

102-1-3-14-3-19/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4209420370009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emir Softić
Adresa Rudarska 65, Tuzla
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-428
Faks (035) 369-429
Elektronska pošta minpuzo@tk.kim.ba
Internet adresa www.vladatk.kim.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba i radova rekonstrukcije javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na
području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu -utopljavanje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba i radova rekonstrukcije javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na
području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu – utopljavanje
Zamjena i ugradnja vanjske stolarije i ugradnja fasade u cilju poboljšanja energijske efikasnosti objekta.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama
  45215100-8 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo
  45443000-4 Fasadni radovi
  45420000-7 Radovi na ugradnji stolarije

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Rudarska 65, 75000 Tuzla
Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 JU OŠ Čelić, Čelić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja termoizolacije na objektu škole.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

87179,48

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 JU OŠ Musa Ćazim Ćatić P.Š. Zelinja Srednja, Gradačac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja termoizolacije na objektu.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34188,03

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 JU OŠ Slavinovići, Tuzla

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja termoizolacije u javni objekat.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

129059,83

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 JU Dom zdravlja Kladanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja termoizolacija u javni objekat.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20512,82

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 JU OŠ Šerići, Živinice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja termoizolacije i zamjena i ugradnja stolarije na javnom objektu.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

128205,13

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 JU OŠ Šerići, P.Š. Suha, Živinice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja termoizolacije i zamjena i ugradnja stolarije na javnom objektu.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,04

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 JU OŠ Teočak P.Š. Stari Teočak, Teočak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja termoizolacije i zamjena i ugradnja stolarije na javnom objektu.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

52564,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 JU OŠ Vražići P.Š. Brnjik, Čelić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja termoizolacije i zamjena i ugradnja stolarije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40598,29

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 12.07.2022. 11:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: