Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.12.2022. 14:17

(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji Sportske dvorane u Doboju - II faza

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.12.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

103-1-3-111-3-150/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dijana Ploskić
Adresa Cara Dušana 79A
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-001
Faks (053) 250-765
Elektronska pošta javnenabavke@doboj.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Doboj

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Sportske dvorane u Doboju - II faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Sportske dvorane u Doboju - II faza
LOT 1: građevinski radovi II faza i instalacije vodovoda i kanalizacije
LOT 2: elektroinstalacije
LOT 3: mašinske instalacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.01.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul.Cara Dušana br.79A 74000 Doboj
Datum i vrijeme 16.01.2023. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Adresa za prijem ponuda: Grad Doboj, Ul.Hilandarska br.1, 74000 Doboj


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Građevinski radovi II faza i instalacije vodovoda i kanalizacije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinski radovi II faza i instalacije vodovoda i kanalizacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5661554,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, Ul.Cara Dušana

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elektroinstalacije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Elektroinstalacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45231400-9 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tendersloj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1337693,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

9 (devet) mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, Ul.Cara Dušana

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Mašinske instalacije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Mašinske instalacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskoga grijanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2238572,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

9 (devet) mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, Ul.Cara Dušana

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 12:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name City, Doboj
UIN 4400016460004
Contact person Dijana Ploskic
Address Cara Dušana 79A
Postal code 74000 Doboj (sp bl)
Municipality/City Doboj
Telephone (053) 242-001
Fax number (053) 250-765
Email address javnenabavke@doboj.gov.ba
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Doboj

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering

II 1.a. Title of the object of the contract

Execution of works on the construction of the sports hall in Doboj

II 1.b. Description of the object of the contract

Execution of works on the construction of the sports hall in Doboj LOT 1.construction works and water supplz and sewage
installations, LOT 2.eletrical installations, LOT 3.machine installationII 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
Main vocabulary
Code Description
Main object45000000-7 Construction work

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot numberName Date
1 Građevinski radovi II faza i instalacije vodovoda i kanalizacije 116.01.2023.
2 Elektroinstalacije 116.01.2023.
3 Mašinske instalacije 116.01.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot numberName Date and time
1 Građevinski radovi II faza i instalacije vodovoda i kanalizacije 116.01.2023. 11:00
2 Elektroinstalacije 116.01.2023. 11:00
3 Mašinske instalacije 116.01.2023. 11:00

Address and placeDoboj, Holandarska number:1


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: