Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.09.2023. 11:25

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji Sportske dvorane u Doboju - II faza, lot 1

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

103-1-3-111-4-80/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba Dijana Ploskić
Adresa Cara Dušana 79A
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-001
Faks (053) 250-765
Elektronska pošta javnenabavke@doboj.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Sportske dvorane u Doboju - II faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji Sportske dvorane u Doboju - II faza
LOT 1: građevinski radovi II faza i instalacije vodovoda i kanalizacije
LOT 2: elektroinstalacije
LOT 3: mašinske instalacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Građevinski radovi II faza i instalacije vodovoda i kanalizacije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinski radovi II faza i instalacije vodovoda i kanalizacije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5661554,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, Ul.Cara Dušana

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

23.08.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


2

VII 7. Dodatne informacije

Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi br.JN-01-07-1-16-726/23 od 23.8.2023. poništava se postupak nabavke u
cjelosti.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: