Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 09:10

(HR) (izmjena) Izvođenje radova obnove nekonstrukcijskih elemenata s energetskom obnovom 125 obiteljskih kuća oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.08.2023.

Hrvatska-Zagreb: Radovi na podizanju višestambenih zgrada i obiteljskih kuća

2023/S 156-497576

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Radovi

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 132-420234)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nacionalni registracijski broj: 95093210687
Poštanska adresa: Ulica Republike Austrije 14
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Svetlana Miletić Ćorić
E-pošta: javna.nabava@mpgi.hr
Telefon: +385 13782444
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mpgi.gov.hr
Adresa profila kupca: https://mpgi.gov.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izvođenje radova obnove nekonstrukcijskih elemenata s energetskom obnovom 125 obiteljskih kuća oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

 

Referentni broj: 24/2023-VV (O-G-K-211/23)
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45211000 Radovi na podizanju višestambenih zgrada i obiteljskih kuća
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Izvođenje radova obnove nekonstrukcijskih elemenata s energetskom obnovom 125 obiteljskih kuća oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/08/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 132-420234

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 14/08/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 22/08/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 14/08/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 22/08/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: