Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.12.2023. 09:29

(HR) (izmjena) Izvođenje radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) zaton

Izvor: Official Journal of the European Union, 11.12.2023.

Hrvatska-Šibenik: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2023/S 238-747856

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Radovi

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 193-600682)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik
Nacionalni registracijski broj: 26251326399
Poštanska adresa: Kralja Zvonimira 50
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zoran Bumbak
E-pošta: kontakt@vodovodsib.hr
Telefon: +385 22311830
Telefaks: +385 22311830
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovodsib.hr
Adresa profila kupca: www.vodovodsib.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) ZATON

 

Referentni broj: 23_502p
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Radovi uključuju projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti , izvođenje i dovršenje svih potrebnih radova uključivo nabavu i ugradnju uređaja i opreme, testove po dovršetku koji uključuju puštanje u rad i pokusni rad, dokazivanje jamčenog operativnog troška UPOV-a i ostalih jamčenih parametara tijekom Testova po dovršetku (pokusnog rada), obuku osoblja Naručitelja, tehnički pregled, i ishođenje uporabne dozvole, te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove i otklanjanje nedostataka tijekom Jamstvenog roka.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/12/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 193-600682

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

 

10.05.2024 00:00

 

Glasi:

 

20.05.2024 00:00

 

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 12/12/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/12/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 12/12/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/12/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: