Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 08:28

Izvođenje radova na izgradnji dijela glavnih kanalizacionih kolektora Grada Mostara -T0b, T1b, T4b, T2a

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1059-1-3-27-3-25/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227396110007
Kontakt osoba Arnela Habibija
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 500-600
Faks (036) 580-032
Elektronska pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja djela glavnih kanalizacionih kolektora Grada Mostara -T0b, T1b, T4b, T2a


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je izvođenje radova na izgradnji djela glavnih kanalizacionih kolektora Grada Mostara:
- T0b: dionica lijevoobalnog kolektora od šahta L 0 do L 10 uključujući razdjelnu komoru i izljevnu građevinu te dionica L 112
do L 128. Dio cijevnog materijala je nabavio investitor što je prikazano u predmjeru.
- T4b: dionica lijevoobalnog kolektora od šahta L 137 do L 169, uključujući izljevnu građevinu za preljev i ul.B.Fejića;
- T1b: dionica desnoobalnog kolektora od šahta D 74 do D 80, na djelu gdje se kolektor oslanja na potporni zid;
- T2a: dionica desnoobalnog kolektora od šahta D 120 do D 153, te dionica od spoja sa prečistačem do izgrađenog djel
a koletora u dužini od cca 170 m;
Radovi uključuju:
a) pripremne radove;
b) zemljane radove;
c) nabavku i ugradnju kanalizacijskih cijevi;
d) izvođenje betonskih i AB radova;
e) radove na vodovodnim instalacijama;
e) radove na sanaciji kolovozne konstrukcije;
f) asfalterske radove;
g) izgradnju preljevnih građevina;
h) ostali radovi prema projektnoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

aprema tenderskoj dokumentaciji-Prilog 2

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar, na lokalitetima:
- od uređaja za tretman otpadnih voda uzvodno do izgrađenog djela desnoobalnog kolektora (T1b);
- lokacija potpornog zida je kod ulaska u naselje Rodoč, na samoj obali r.Neretve (desnoobalni kolektor).
- duž saobraćajnice Bulevar od Šemovaca preko Španskog trga do Hotel Ero (desnoobalni kolektor T2a);
- duž ul.M.Tita od Šarića džamije do Lučkog mosta te od Pozorišta do Trga Ivana Krndelja;
- od M17 do r.Neretve kroz parking bivšeg trgovačkog centra OBI

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

365 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.7.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.7.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Kralja Zvonimira 14, sala na II spratu


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Emir Nuspahić
Adresa Kralja Zvonimira 14
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-408
Faks (036) 335-408
Elektronska pošta emir@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: