Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ponovni poziv za izvođenje bravarsko-staklarskih radova na rekonstrukciji poslovno-stambenog objekta na adresi Hamdije Kreševljakovića 19

Datum objave: 02.03.2017. 10:57 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2017.

Union Banka dd Sarajevo

Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo

+387 33 561000

+387 33 219-201

info@unionbank.ba

www.unionbank.ba

 

ODJEL ZA OPŠTE POSLOVE

Broj: OO-11/4-07-4622/17

Datum: 02.03.2017. godine

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA IZVOĐENJE BRAVARSKO-STAKLARSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA BANKE NA ADRESI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 19

 

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za izvođenje bravarsko-staklarskih radova na rekonstrukciji poslovno-stambenog objekta Union banke d.d. Sarajevo, na adresi Hamdije Kreševljakovića br. 19.

Kao preduslov za preuzimanje tenderske dokumentacije u cilju podnošenja ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači dostave sljedeće potrebne dokaze:

1. Naziv i tačnu adresu registrovanog sjedišta ponuđača u Bosni i Hercegovini, broj tel/fax, e-mail, odgovorno lice I kontakt osobu, osnovne informacije o ponuđaču;

2. Kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra, identifikacionog i PDV broja ponuđača.

Navedena dokumentacija se može dostaviti putem protokola Banke ili skenirano na email: tenderi@unionbank.ba,  najkasnije do petka 10.03.2017. godine, do 15 sati.

U slučaju sticanja preduslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda (dostave gore navedene dokumentacije), potencijalni ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na protokolu Union banke od petka 03.03.2017 od 13h I svakog narednog radnog dana u periodu od 9 do 15 sati. Na izričit zahtjev potencijalnog ponuđača, tenderska dokumentacija se može dostaviti putem pošte.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je ponedjeljak 13.03.2017. godine u 12h, primljeno na protokolu Banke, adresa

Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo.

 

Za sve dodatne informacije kontakt email je: tenderi@unionbank.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: