Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji obodnih kanala i sječa rastinja oko vanjske ograde i sjedišta OP Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 21-7-3-4-355/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Nataša Jurišić 035/304-011; Anto Divković
035/304-015
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska pošta(e-mail):admin@elprenosbih.ba
Internet adresa(web):www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
10-T-022/13 - Sanacija obodnih kanala i sječa rastinja oko vanjske
ograde TS 400/220/110 kV Tuzla 4 i sjedišta OP Tuzla
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
10-T-022/13 - Sanacija obodnih kanala i sječa rastinja oko vanjske
ograde TS 400/220/110 kV Tuzla 4 i sjedišta OP Tuzla
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: "Elektroprenos BiH" - Operativno područje Tuzla
Putem pošte: Tuzla, Ljubače bb, pošt. fax. 79 ili
Lično: Tuzla, Ljubače bb, Protokol soba br. 3
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Nataša Jurišić 035/304-011, Anto Divković
035/304-015
Adresa: Tuzla, Ljubače bb, Služba za komercijalne poslove
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 035304000
Faks: 035304008
Elektronska pošta (e-mail):n.jurisic@elprenosbih-optz.ba
Internet adresa(web):www.elprenosbih.ba
(M1-D-7314-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: