Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za javni uvid i javnu raspravu o Nacrtu Regulacionog plana gospodarske zone Jug B, Livno

Datum objave: 17.02.2017. 12:36 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIVNO

SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO

UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

 

Broj: 07-23-207/17

Livno; 14.02.2017. god.

 

 

Na temelju članka 42. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine HBŽ“, br. 12/14) Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove oglašava:

 

JAVNI POZIV

ZA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU O NACRTU REGULACIJSKOG PLANA GOSPODARSKA ZONA „JUG B“, LIVNO

 

Općinsko vijeće Livno je Zaključcima br. 01-02-422/17 od 07.02.2017. god. usvojilo nacrt Odluke o usvajanju Regulacijskog plana Gospodarska zona „JUG B“ i nacrt Odluke o provođenju Regulacijskog plana Gospodarska zona „JUG B“.

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Livno, upućuje nacrt planskog dokumenta na javni uvid i na javnu raspravu. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a posebno vlasnici nekretnina na predmetnoj lokaciji da izvrše uvid, sudjeluju na raspravi i ukoliko imaju primjedbe ili sugestije na plan da ih dostave  nositelju pripreme za izradu plana tj. nadležnoj Službi.

Uvid u Nacrt Plana je omogućen putem oglasne ploče Općine Livno na adresi: Trg branitelja Livna 1 u vremenu od 8,00-16,00 sati svakim radnim danom od 15.02.2017.god.do 17.03.2017.god.

Prezentacija plana i javna rasprava održati će se dana 03.ožujka 2017.god. s početkom od 12,00 sati u zgradi Općine dvorana br.50.

Uvid u plan kao i sve informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi u uredima broj: 18 i 20, svakim radnim danom u navedenom razdoblju od 12,00 do 14,00 sati u zgradi Općine.

 

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dati izravno na licu mjesta ili dostaviti zaključno sa 17.03.2017.god. na adresu:

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Općina Livno

Trg branitelja Livna 1, Livno

POMOĆNIK NAČELNIKA

Ivanka Karaula, dipl. ing. građ.          

             

PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE         

Odluka o provodjenju Regulacijskog plana Gospodarska zona Jug B                                                              

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: