Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabava i montaža agregata 220 kVA za TKC Vitez

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-684/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Radomir Tomović
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 063363564
Faks: 036395249
Elektronska pošta(e-mail):radomir.tomovic@hteronet.ba
Internet adresa(web):www.hteronet.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduzeće
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava agregata 220 kVA za TKC Vitez
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava i montaža agregata 220 kVA za TKC Vitez
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Utvrđeno je u dijelu tehničke dokumentacije za nadmetanje
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
60.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TKC Vitez, Vitez
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Utvrđeno tenderskom dokumentacijom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno članku 6. dokumentacije za nadmetanje
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 2.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM ili 10,50 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:2.7.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mosar, ul. Kneza
Branimira bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku može se
preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar,
Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje), uz predočenje dokaza o
uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom
"Dokumentacija za nadmetanje: "Nabava agregata 220 kVA za
TKC Vitez".
-za ponuditelje iz BiH u vrijednosti 20,00 KM na račun broj
3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d.
Mostar.
-za strane ponuditelje u iznosu od 10,50 EUR na račun IBAN
BA393380604816994046, SNJIFT: UNCRBA 22DŽDŽDŽ kod
UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude. Na temelju pisanog zahtjeva
ponuditelja, otkupljena dokumentacija se može poslati e-mailom ili
poštom, ali u tom slučaju Ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost
za gubitak ili kašnjenje u dostavljanju dokumentacije.
(M1-A-7739-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: