Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabava uredskog materijala i tonera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-689/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Danijel Sedić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 036395289
Faks: 036395249
Elektronska pošta(e-mail):danijel.sedic@hteronet.ba
Internet adresa(web):www.hteronet.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduzeće
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava uredskog materijala i tonera
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava uredskog materijala i tonera
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 8.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM ili 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:8.7.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP HT d.d.Mostar,Kneza Branimira b.b.,88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom
u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb,: Protokol,
tel: + 387 36 / 395 201; faks: + 387 36 / 395 279) uz predočenje
dokaza o uplati nepovratne otkupnine Dokumentacija se može
preuzeti u prostorijama HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b
Mostar (protokol) ili dobiti po osnovu pisanog zahtjeva putem pošte
ili e-maila,uz predočenje dokaza o uplati naknade za
dokumentaciju za nadmetanje uplaćenoj kod UniCredit Bank u
korist HT d.d. Mostar s naznakom " Dokumentacija za nabavu
Uredskog materijala i tonerat
-20,00 KM s uključenim PDV-om na račun3381002202842183kod
UniCredit banke
Za uplate u devizama
-10,23 EUR na IBAN BA393380604816994046, SNJIFT
UNCRBA 22DŽDŽDŽ kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d.
Mostar
-Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude.
-Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je moguće dostaviti putem
mail - a ili pošte, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o
uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slučaju Ugovorno tijelo
ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili kašnjenje
dokumentacije.
-Zainteresirani ponuditelji prije otkupa tenderske dokumentacije
mogu izvršiti uvid u istu u Uredu protokola,radnim danom od
08.-16 sati
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava uredskog materijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava uredskog materijala
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
110.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12(dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP HT d.d. Mostar na lokacijama u BiH: Mostar, Grude, Široki
Brijeg, Novi Travnik, Orašje, Livno
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava tonera
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava tonera
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
170.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12(dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP HT d.d. Mostar na lokacijama u BiH: Mostar, Grude, Široki
Brijeg, Novi Travnik, Orašje, Livno
(M1-A-8151-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: