Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka računarske opreme, opreme za prijenos podataka i glasa, elektronske opreme i fotografske opreme: tablet PC, štampači, centralna jedinica, diktafon, laptop...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 02.09.2013

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 103-1-1-3-63/13
Broj obavještenja o nabavci: 103-1-1-1-52/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Aida Alibegovic
Telefon: 033284750
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme, opreme za prijenos podataka i glasa,
elektronske opreme i fotografske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Tablet PC, štampač mrežni laserski, centralna jedinica, štampač
color laser, štampač mobilni, diktafon, laptop, fotoaparat, stolni
(mobilni) skener, skener za vrlo brzo skeniranje, monitor, externi
HDD, multifunkcionalni uređaji
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
61.538,47 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U sjedištu Ugovornog organa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.8.2013.
(M1-C-12499-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: