Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka spojne i ovjesne opreme za SKS za potrebe elektrodistributivnih podružnica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 258-1-1-3-1636/14
Broj obavještenja o nabavci: 258-1-1-1-1469/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Telefon: 033751000
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj 2000009569, LOT 21.1 - Nabavka spojne i ovjesne
opremezaSKS
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka spojne i ovjesne opreme za SKS za potrebe
elektrodistributivnih Podružnica JP EP BiH d.d.-Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Anesku V - Tehnička specifikacija
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
65.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Skladišta Elektrodistributivnih Podružnica JP EP BiH
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 (dvedeset) dana od dana potpisa ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 22.7.2014.
(C-12560-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: