Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka radne odjeće

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-1022/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Jerko Kordic
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335729
Faks: 036335773
Elektronska po{ta: jerko.kordic@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuKao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešćeKao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
I.4. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavaNe
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotoveNe
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radne odjeće- skupina 20
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava radne odjeće- skupina 20
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
6 MJESECI
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
394.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
6 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
sukladno tenderskoj dokumetnaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
sukladno tenderskoj dokumetnaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
sukladno tenderskoj dokumetnaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
sukladno tenderskoj dokumetnaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuIV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 11.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:18.9.2014 Vrijeme:11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponudaDatum: 18.9.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106 a
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavljači mogu preuzeti
tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavljač nije u
mogućnosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, može mu se
na njegov zahtjev dostaviti običnom ili brzom poštom (u slučaju da
se dostavljanje vrši brzom poštom troškove dostavljanja snosi
dobavljač). Prilikom preuzimanja natječajne dokumentacije
zainteresirani ponuđači su dužni predočiti dokaz o uplati
nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na žiro račun
Naručitelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501
0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC:
UNCRBA22DŽDŽDŽ, IBAN:BA393380604800353987 kod
UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, s
naznakom "Nabava radne odjeće- skupina 20"
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešćeKontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036335733
Faks: 036335787
Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
(A-12889-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: