Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka uniformi za pripadnike civilne zaštite, vreća za spavanje i radnih-zaštitnih čizama, nosila-sklopivih i kompleta za prvu pomoć, pumpi visokotlačnih, metlarica za gašenje požara...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

OPĆINA SANSKI MOST
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 123-7-1-4-26/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Sanski Most
Kontakt osoba: Višnja Jolić
Adresa: Banjalučka 3
Poštanski broj: 79260
Opština/Grad: Sanski Most
IDB/JIB: 4263235840001
Telefon: 037686010
Faks: 037686010
Elektronska po{ta: info@sanskimost.gov.ba
Internet adresa:www.sanskimost.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: SANSKI MOST
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za potrebe Općinske službe civilne i
protivpožarne zaštite
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme za potrebe Općinske službe civilne i
protivpožarne zaštite i to:
Lot 1. - Nabavka uniformi za pripadnike civilne zaštite,
vreća za spavanje i radnih-zaštitnih čizama;
Lot 2. - Nabavka nosila-sklopivih i kompleta za prvu pomoć;
Lot 3. - Nabavka pumpe visokotlačne, metlarica za gašenje
požara, naprtnjače za gašenje požara-25 l, crijeva
"C" 52 mm i polietilenskih užadi
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.9.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Općina Sanski Most
Banjalučka ulica broj: 3.
79260 Sanski Most
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može obezbjediti kod ugovornog
organa svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati do roka
utvrđenog u ovoj obavijesti. Zahtjev za dostavljanje tenderske
dokumentacije podnosi se lično ili putem faxa: 037/686-010 i
037/681-532. Ponude se dostavljaju poštom u zapečećenoj koverti
ili na protokol ugovornog organa u skladu sa tenderskom
dokumentacijom i do roka naznačenog u obavijesti.
(D-13201-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: