Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala za održavanje čistoće

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 21-7-1-4-679/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Azra Arnautalić 035/304-015; Melika Arapčić
035/304-019
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za održavanje čistoće za potrebe OP Tuzla
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka materijala za održavanje čistoće za potrebe OP Tuzla, u
svemu prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 15.9.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:
- putem pošte: "ELEKTROPRENOS BiH" a.d. Banja Luka -
Operativno područje Tuzla, Pošt. fah 79, 75.000 Tuzla ili
- lično, u sjedište "ELEKTROPRENOS-a BiH" a.d. Banja Luka
- Operativno područje Tuzla, Ljubače bb - Protokol soba br. 3.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Azra Arnautalić 035/304-015; Melika Arapčić
035/304-019
Adresa: Ljubače bb
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035304000
Faks: 035304008
Elektronska po{ta: m.arapcic@elprenosbih-optz.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
(D-13541-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: