Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka elektro dijelova za trolejbuse MAN: auto elektrika i elektro oprema

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 599-7-1-4-382/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće
"Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Šećo Karkelja
Adresa: Velikih drveta br. 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200055640002
Telefon: 033293298
Faks: 033454691
Elektronska po{ta: komercijala@gras.ba
Internet adresa:www.gras.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuKao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Usluge gradske‘eljeznice, tramvaja, trolejbusa,
autobusa ili ‘ičare
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora

Elektro dijelovi za trolejbuse MAN
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1303 Auto elektrika za trolejbuse MAN
LOT 1303 A Elektro oprema za trolejbuse MAN
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponudaDatum: 25.9.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul Srđana Aleksića
br. 1 (Velikih drveta br.1)
(D-14102-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: