Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka roba klase II - Odijela i pribor za dekontaminaciju: odijelo zaštitno specijalno, zaštitno cjedilo za toksične industrijske hemikalije...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 237-1-1-3-557/14
Broj obavještenja o nabavci: 237-1-1-1-455/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Damnjan Stanisic
Telefon: 033285500
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba klase II - Odijela i pribor za dekontaminaciju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
1 Odijelo zaštitno specijalno - SARATOGA kom 18
2 Zaštitno cjedilo za toksične industrijske hemikalije kom 70
3 Komplet za obilježavanje KoNZ - a kom 20
4 Pribor za dekontaminaciju m/v kom 8
5 Lični pribor za dekontaminaciju kom 30
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazano u Tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.222,22 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavna logistička baza - Butile
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 23.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
99.950,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
99.950,00 KM
(C-14392-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: