Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala za čajne kuhinje i bifee: sokovi, voda, kafa, šećer, PVC čaše, mlijeko...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-1140/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Danijel Sedić
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 036395289
Faks: 036395279
Elektronska po{ta: danijel.sedic@hteronet.ba
Internet adresa:www.hteronet.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1( jedna ) godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a
u KM: 50.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava materijala za čajne kuhinje i bifee
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabava materijala za čajne kuhinje i bifee
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP HT d.d. Mostar
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumen-
taciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 15.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM ili 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:22.10.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.10.2014. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza
Branimira b.b. Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEDokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku može se
preuzeti u prostorijama JP HT d.d. Mostar od 22.09.2014. godine
do 15.10.2014. godine, na adresi: Kneza Branimira b.b. Mostar,
Protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predočenje dokaza o
uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom
"Nabava materijala za čajne kuhinje i bifee".
- za ponuditelje iz BiH 20,00 KM na račun 3381002202842183
- za strane ponuditelje u iznosu od 10,23 EUR na račun
IBAN BA393380604816994046, SNJIFT:UNCRBA22DŽDŽDŽ
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude.
Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je moguće dostaviti putem
mail-a ili pošte, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o
uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slučaju Ugovorno tijelo
ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili kašnjenje
dokumentacije.
Uvid u Dokumentaciju je moguć u u prostorijama JP HT d.d. Mos-
tar ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje);
radnim danom u vremenu od 7:30 - 16:00 sati.
(A-14588-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: