Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka HTZ opreme: odjeća, obuća i zaštitna oprema

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" - MATIČNO PREDUZEĆE
A.D. TREBINJE - ZAVISNO PREDUZEĆE
"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRUŠTVO
BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-231/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće
"Elektrokrajina" Akcionarsko društvo Banja Luka
Kontakt osoba: Ivana Pušac 051-246-334, Dalibor Čivčić
051-246-348
Adresa: Kralja PetraIKarađorđevića 95
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta: direkcija@elektrokrajina.com
Internet adresa:elektrokrajina.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
HTZ oprema
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka HTZ opreme
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
16.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 22.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.10.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kao u koraku I
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM sa
uračunatim PDV-om. Plaćanje u KM se vrši na žiro račun br.
551-001-00000105-05 kod Unikredit banke a.d. Banjaluka sa
naznakom za otkup tenderske dokumentacije broj 05-11/14-N - HTZ
oprema- u korist ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka. Uz
primjerak uplatnice potreban je i zahtjev za otkup tenderske
dokumentacije (sa opštim podacima o ponuđaču) kao i Uvjerenje o
registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost.
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Odjeća
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Odjeća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
162.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
162.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Maksimalno prihvatljiv rok je 90 (devedeset) dana od dana
potpisa Ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
3. Uslov i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
f-co Centralno skladište Ugovornog organa ul. Vojvode
Živojina Mišića br. 22. Banjaluka
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Obuća
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Obuća
II. Ukupna količina ili obim ugovora
105.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
105.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Maksimalno prihvatljiv rok je 90 (devedeset) dana od dana
potpisa Ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
3. Uslov i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
f-co Centralno skladište Ugovornog organa ul. Vojvode
Živojina Mišića br. 22. Banjaluka
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zaštitna oprema
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Zaštitna oprema
II. Ukupna količina ili obim ugovora
33.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
33.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Maksimalno prihvatljiv rok isporuke je 90 (devedeset) dana od
dana potpisa Ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
3. Uslov i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
f-co Centralno skladište Ugovornog organa ul. Vojvode
Živojina Mišića br. 22. Banjaluka
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Odjeća-šivanje po mjeri radnika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Odjeća-šivanje po mjeri radnika
II. Ukupna količina ili obim ugovora
50.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Maksimalno prihvatljiv rok isporuke je 90 (devedeset) dana od
dana potpisa Ugovora
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 80,00 %
2. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
3. Uslov i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
f-co Centralno skladište Ugovornog organa ul. Vojvode
Živojina Mišića br. 22. Banjaluka
(A-14871-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: