Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 14:19

(aukcija) Nabavka teretnog motornog vozila za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

21264-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP NOVO GORAZDE
IDB/JIB 4402994320004
Kontakt osoba/Služba za kontakt RISTO JAGODIC
Adresa B. GORAZDANINA 54
Poštanski broj 73110 Novo Goražde (sp bl)
Opština/Grad Novo Goražde
Telefon (058) 430-331
Faks (058) 430-331
Elektronska pošta jkpnogo@teol.net
Internet adresa jkpnogo@teol.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Novo Goražde

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka teretnog motornog vozila za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka teretnog motornog vozila za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34144000-8 Motorna vozila za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

21.500,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Novo Goražde" Novo Goražde
Ulica Božidara Goraždanina 54

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.12.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JKP "NOVO GORAŽDE" Novo Goražde, ulica B. Goraždanina 54
Datum i vrijeme 24.12.2020. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Goran Gigović
Adresa B. GORAZDANINA 54
Poštanski broj 73110 Novo Goražde (sp bl)
Opština/Grad Novo Goražde
Telefon (058) 430-331
Faks (058) 430-331
Elektronska pošta jkpnogo@teol.net
Internet adresa jkpnogo@teol.net

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: