Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.12.2020. 10:57

(poništenje aukcije) Nabavka goriva i maziva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

792-1-1-29-4-37/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KAKANJ
IDB/JIB 4218305690007
Kontakt osoba Meliha Neimarlija
Adresa Ulica branilaca
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-812
Faks (032) 771-812
Elektronska pošta opcinaka@bih.net.ba
Internet adresa www.kakanj.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

68376,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva i maziva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva i maziva na osnovu potreba Općine Kakanj, u skladu sa specifikacijom roba koje predstavljaju okvirnu
količinu koju ugovorni organ planira nabaviti u toku ugovornog perioda. Stvarna nabavljena količina može biti jednaka ili
manja od predviđene okvirne količine, te ostalim traženim uslovima naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)
  09211000-1 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

68.376,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke roba je na području općine Kakanj, i na svim benzinskim pumpama odabranog ponuđača prema potrebama
Ugovornog organa

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak nabavke poništava se Odlukom broj: 02/1-8191/20 od 02.11.2020. godine, a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka
e) i članom 68. stav 1 i 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama. Na navedeno Rješenje ponuđač Hifa petrol doo Sarajevo
izjavljuje žalbu dana 09.12.2020. god. Ured za razmatranje žalbi, Filijala Mostar odbacuje žalbu kao neurednu, Zaključkom
broj: JN2-03-07-1-3352-7/20 od 03.12.2020. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

2.11.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: