Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 13:58

(izmjena aukcije) Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Jablanica u 2021. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2020.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI


753-7-1-83-8-56/20


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 753-7-1-83-3-55/20
Datum objave obavještenja 25.12.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JABLANICA
IDB/JIB 4227265360008
Kontakt osoba VILDANA LULIĆ
Adresa Pere Bilića 15
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 751-300
Faks (036) 753-215
Elektronska pošta jabl.o@bih.net.ba
Internet adresa www.jablanica.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak III 5. mijenja se i glasi:
Original ili ovjerena kopija poreznog/identifikacijskog broja ponuđača i PDV broja za obaveznike (ili izjava da ponuđač nije
PDV obaveznik) Original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje
tražene djelatnosti ili rješenje drugog nadležnog organa (za fizička lica)


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: