Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.10.2021. 14:25

Nabavka sanitetskog materijala i ostalog medicinskog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.10.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

467-1-1-3-3-5/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KAKANJ
IDB/JIB 4218137370000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Eldar Alagić
Adresa Zeničko-partizanskog odreda 50
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 460-953
Faks (032) 460-951
Elektronska pošta dzkmfp@dzkakanj.ba
Internet adresa dzkakanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka(roba)-sanitetski materijal i ostali medicinski materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

precizirano TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

precizirano TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

precizirano TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

precizirano TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

precizirano TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.11.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.11.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto precizirano TD
Datum i vrijeme 04.11.2021. 10:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanitetski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

precizirano TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
precizirano TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

precizirano TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

precizirano TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.11.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 04.11.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.11.2021. 10:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dezificijensi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

precizirano TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
precizirano TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

precizirano TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

precizirano TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.11.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 04.11.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.11.2021. 10:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: