Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 09:32

(aukcija) Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostorija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2022.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-129-3-28/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke - Kenan Breko, Tel: +387 33 252 876, Fax: +387 33
252 813, e-mail: kenan.breko@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostorija

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostorija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

58700

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

6.1.2. Mjesta sukcesivne isporuke robe koja je predmet nabavke su: osnovne organizacione jedinice franko isporučeno i
istovareno u skladišta Kupca: Sarajevo na adrese Put života bb. i Obala Kulina bana 8.; te u Centrima pošta: Zenica na adresi
Kralja Tvrtka 12; Travnik, centralno skladište u Bugojnu na adresi Nugle II; Bihać na adresi Bosanska 3; Tuzla, na adresu 18.
hrvatske brigade bb Kreka, Mostar, na adresu Maršala Tita 50a i Goražde, na adresu Ferida Dizdarevića br.3.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Iz vlastitih sredstava "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

7.2.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nije posebno zahtijevano.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

7.3.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove a koji se
mogu potvrditi sa dokazima iz člana 48 i 49. Zakona a to su:
a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog Ugovora u u posljednje tri godine čiji se karakter i kompleksnost
odnose na predloženi Ugovor.
b) Tehnički listovi ponuđenih proizvoda

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.3.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo BiH (zgrada generalne direkcije - ulaz od
pozorišta), Banket sala, III sprat.
Datum i vrijeme 30.03.2022. 10:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: