Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2015. 12:23

Nabavka sanitetskih vozila i terenskog putničkog vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.05.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1350-1-1-23-3-16/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB 4218074270000
Kontakt osoba Amra Šahinović
Adresa Fra Ivana Jukića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 403-418
Faks (032) 444-380
Elektronska pošta domzdravljazenica@gmail.com
Internet adresa www.dzz.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dva sanitetska vozila i jednog terenskog putničkog vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dva sanitetska vozila i jednog terenskog putničkog vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Zenica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34114121-3 Sanitetska vozila
  34113200-4 Terenska vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.6.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

10,00

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.6.2015. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.6.2015. 11:30:00
Adresa i mjesto Fra Ivana Jukića br. 2, suteren/podrum zgrade Poliklinike, sala patronažne
službeANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sanitetskog vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanitetsko vozilo (snaga motora od 80 do 90 kw)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila
Dodatni predmet(i) 34114121-3 Sanitetska vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca (120 dana)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Garancija na motor i ostale sklopove vozila (u mjesecima) 10,00 %
2 Rok isporuke (u danima) 10,00 %
3 Rok plaćanja (broj ponuđenih rata) 20,00 %
4 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fca skladište JU "Dom zdravlja" Zenica
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sanitetkog vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanitetsko vozilo (snaga motora od 90 do 100 kw)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila
Dodatni predmet(i) 34114121-3 Sanitetska vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca (120 dana)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Garancija na motor i ostale sklopove vozila (u mjesecima) 10,00 %
2 Rok isporuke (u danima) 10,00 %
3 Rok plaćanja (broj ponuđenih rata) 20,00 %
4 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fca skladište JU "Dom zdravlja" Zenica
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka terenskog putničkog vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila
Dodatni predmet(i) 34113200-4 Terenska vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Garancija na motor i ostale sklopove vozila (u mjesecima) 10,00 %
2 Rok isporuke (u danima) 10,00 %
3 Rok plaćanja (broj ponuđenih rata) 20,00 %
4 Cijena 60,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fca skladišta JU "Dom zdravlja" Zenica

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: