Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2015. 14:24

(poništenje poziva) Nabavka sanitetskih vozila i terenskog putničkog vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1350-1-1-23-4-19/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB 4218074270000
Kontakt osoba Amra Šahinović
Adresa Fra Ivana Jukića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 403-418
Faks (032) 444-380
Elektronska pošta domzdravljazenica@gmail.com
Internet adresa www.dzz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dva sanitetska vozila i jednog terenskog putničkog vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dva sanitetska vozila i jednog terenskog putničkog vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Zenica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34114121-3 Sanitetska vozila
  34113200-4 Terenska vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?


Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

NeANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka terenskog putničkog vozila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila
Dodatni predmet(i) 34113200-4 Terenska vozila

II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fca skladišta JU "Dom zdravlja" Zenica

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Garancija na motor i ostale sklopove vozila (u mjesecima) 10,00 %
2 Rok isporuke (u danima) 10,00 %
3 Rok plaćanja (broj ponuđenih rata) 20,00 %
4 Cijena 60,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
V 1. Datum poništenja

15.6.2015.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: