Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 12:30

(izmjena) Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.06.2022.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

16475-1-1-15-8-58/22


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 16475-1-1-15-3-47/22
Datum objave obavještenja 6.4.2022.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO - UPRAVA
POLICIJE
IDB/JIB 4200220350146
Kontakt osoba Šejla Hiroš
Adresa La Benevolencije 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-822
Faks (033) 655-917
Elektronska pošta javnenabavke.up@mup.ks.gov.ba
Internet adresa mup.ks.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
22.6.2022.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 22.06.2022. 14:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Sarajevo, Zmaja od Bosne br.15
Datum i vrijeme 22.06.2022. 15:00

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 6 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 7 (VII,VIII,IX).
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 2.b-1.,III 4.a.).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Stari Grad

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60632,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2022. 14:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.06.2022. 15:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Centar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

163124,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2022. 14:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.06.2022. 15:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Novo Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

192392,10

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2022. 14:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.06.2022. 15:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Novi Grad

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

143202,90

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2022. 14:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.06.2022. 15:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Ilidža

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

126534,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2022. 14:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.06.2022. 15:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Hadžići i Trnovo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

72493,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2022. 14:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.06.2022. 15:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Vogošća i Ilijaš

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

217569,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.06.2022. 14:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.06.2022. 15:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO - UPRAVA
POLICIJE
UIN 4200220350146
Contact person Šejla Hiroš
Address La Benevolencije 16
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 286-822
Fax number (033) 655-917
Email address javnenabavke.up@mup.ks.gov.ba
Website address mup.ks.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurament of fuel

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurament of fuel


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 09000000-3 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
Additional object(s) 09100000-0 Fuels

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Acording to the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Stari Grad 2 22.06.2022.
2 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Centar 2 22.06.2022.
3 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Novo Sarajevo 2 22.06.2022.
4 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Novi Grad 2 22.06.2022.
5 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Ilidža 2 22.06.2022.
6 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Hadžići i Trnovo 2 22.06.2022.
7 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Vogošća i Ilijaš 2 22.06.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Stari Grad 2 22.06.2022. 14:00
2 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Centar 2 22.06.2022. 14:00
3 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Novo Sarajevo 2 22.06.2022. 14:00
4 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Novi Grad 2 22.06.2022. 14:00
5 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Ilidža 2 22.06.2022. 14:00
6 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Hadžići i Trnovo 2 22.06.2022. 14:00
7 Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Vogošća i Ilijaš 2 22.06.2022. 14:00
 
Address and place Bosnia and Herzegovina, FBiH, Sarajevo 71 000, La Benevolencija 16


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: