Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 11:30

(izmjena aukcije) Nabavka rezervnih dijelova za vozila iz programa AUDI i VW van garancije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2022.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1412-1-1-108-8-76/22


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1412-1-1-108-3-71/22
Datum objave obavještenja 3.6.2022.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4200742210034
Kontakt osoba Asima Mehmedović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-220
Elektronska pošta investicije@fup.gov.ba
Internet adresa www.fup.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
24.6.2022.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 29.06.2022. 12:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto FUP-Mehmeda Spahe 7, Sarajevo
Datum i vrijeme 29.06.2022. 13:30

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa VW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa VW

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

77.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

77000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.06.2022. 13:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa AUDI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za vozila iz programa AUDI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.06.2022. 13:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: