Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.06.2022. 14:20

Nabavka goriva, plina, ulja i maziva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2022.
OBAVIJEST O NABAVI

23819-1-1-9-3-1/22


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv KOMGRAD D.O.O. PROZOR-RAMA
IDB/JIB 4228000860005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Anita Radić
Adresa Ćire Truhelke bb
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (036) 771-053
Faks (036) 771-053
Elektronička pošta komgradprozor.rama@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Prozor/Rama

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava goriva, plina, ulja i maziva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava goriva, plina, ulja i maziva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09100000-0 Goriva
  09122000-0 Propan i butan
  09210000-4 Preparati za podmazivanje
  09211100-2 Motorna ulja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinske crpke dobavljača

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Jedinična cijena koju navede dobavljač u svojoj ponudi može se mijenjati u toku izvršenja ugovora samo u slučaju promjena
rafinerijskih cijena.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registriran za obavljanje predmetne djelatnosti

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Izjava ponuđača da ima na raspolaganju najmanje jednu benzinsku pumpu na području Općine Prozor-Rama sa točnom
adresom benzinske pumpe

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 60,00 %
2 Operativni trošak 30,00 %
3 Kvaliteta robe 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 12.07.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Magistrala b.b. 88440 Prozor-Rama
Datum i vrijeme 12.07.2022. 12:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: