Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.06.2015. 15:30

Nabavka putničkih motornih vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.06.2015.

OBAVIJEST O NABAVI

5710-1-1-1-3-1/15ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/kantona Mostar
IDB/JIB 4227318580005
Kontakt osoba Darko Buntić
Adresa Jakova Baruha Španca 2
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 326-162
Faks (036) 318-689
Elektronička pošta info@skupstina-hnz-k.ba
Internet adresa www.skupstina-hnz-k.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina


Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zakonodavna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine)

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka putničkih motornih vozila


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 3 putnička motorna vozila.
Jednog novog putničkog motornog vozila putem leasing-a.
Dva rabljena putnička motorna vozila.
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka


Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

3.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 10.7.2015. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.7.2015. 10:15:00
Adresa i mjesto Skupština HNŽ/K, Jakova Baruha Španca 2, 88000 MostarANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novog putničkog motornog vozila.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka novog putničkog motornog vozila putem leasing-a.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija u danima 10,00 %
3 Rok isporuke u danima 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skupština HNŽ/K, Jakova Baruha Španca 2, 88000 Mostar
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27330,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija u danima 10,00 %
3 Rok isporuke u danima 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skupština HNŽ/K, Jakova Baruha Španca 2, 88000 Mostar
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27330,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija u danima 10,00 %
3 Rok isporuke u danima 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skupština HNŽ/K, Jakova Baruha Španca 2, 88000 Mostar

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: