Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.08.2022. 13:19

(aukcija) Nabavka potrošnog medicinskog materijala i dijagnostičkih potrepština

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.08.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

118-1-1-62-3-13/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA" TESLIĆ
IDB/JIB 4401295450001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jelena Miljić
Adresa Marka Pejića 8
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 415-000
Faks (053) 415-033
Elektronska pošta nabavke@dzteslic.org
Internet adresa www.dzteslic.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

105000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni medicinski materijal i dijagnostičke potrepštine-LOTOVI 7

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni medicinski materijal i dijagnostičke potrepštine-lotovi7

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.08.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao u TD.
Datum i vrijeme 30.08.2022. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Potrošni sanitetski materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Potrošni sanitetski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jzu Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 - Pvc igle, šprice, bebi sistemi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 - Pvc igle, šprice, bebi sistemi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jzu Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 - Hemikalije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 - Hemikalije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jzu Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4 - Potrošni ginekološki materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4 - Potrošni ginekološki materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jzu Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 - Medicinski laser filmovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 - Medicinski laser filmovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jzu Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6 - Ekg papiri

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6 - Ekg papiri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jzu Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7 - Pregledne rukavice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7 - Pregledne rukavice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jzu dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2022. 13:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: