Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.03.2023. 09:39

(poništenje aukcije) Nabavka potrošnog medicinskog materijala i dijagnostičkih potrepština, lot 1

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

118-1-1-62-4-7/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA" TESLIĆ
IDB/JIB 4401295450001
Kontakt osoba Jelena Miljić
Adresa Marka Pejića 8
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 415-000
Faks (053) 415-033
Elektronska pošta nabavke@dzteslic.org
Internet adresa www.dzteslic.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

105000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni medicinski materijal i dijagnostičke potrepštine-LOTOVI 7

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni medicinski materijal i dijagnostičke potrepštine-lotovi7

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Potrošni sanitetski materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Potrošni sanitetski materijal

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60100,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jzu Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Poništenje postupka iz razloga dostavljene žalbe i djelimično usvojene žalbe jednog od ponuđača. Žalba broj:1626/22 od
03.10.2022.godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

07.10.2022.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: