Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.08.2022. 11:32

(izmjena aukcije) Nabavka lične i zaštitne opreme

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.08.2022.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

439-1-1-292-8-76/22Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 439-1-1-292-3-57/22
Datum objave obavještenja 29.06.2022.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218001040006
Kontakt osoba Sabina Beganović
Adresa Bistua Nuova 17
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 209-334
Faks (032) 209-359
Elektronska pošta info@vikze.ba
Internet adresa www.vikze.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
15.08.2022.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 15.08.2022. 11:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Školska broj 10
Datum i vrijeme 15.08.2022. 12:00Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radna odjeća

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor
Dodatni predmet(i) 18110000-3 Radna odjeća

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detalji u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

89500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JP "ViK" d.o.o. Zenica, u ulici Bistua Nuova broj 17

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.08.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.08.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radna obuća

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor
Dodatni predmet(i) 18800000-7 Obuća

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detalji u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JP "ViK" d.o.o. Zenica u ulici Bistua Nuova 17

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.08.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.08.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstva i oprema za zaštitu ruku, glave, očiju, sluha i organa za disanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor
Dodatni predmet(i) 18100000-0 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detalji u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JP "ViK" d.o.o. Zenica u ulici Bistua Nuova broj 17

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.08.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.08.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.08.2022. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: