Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.06.2015. 08:01

Nabavka motornog goriva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

385-1-1-59-3-23/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
IDB/JIB 4401355450006
Kontakt osoba Rade Jelić
Adresa Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 277-274
Faks (059) 277-193
Elektronska pošta rbovan@ers.ba
Internet adresa www.ers.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka motornog goriva za potrebe MH ERS-a


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka motornog goriva za potrebe voznog parka MH ERS-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci


II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.7.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.7.2015. 13:00:00
Adresa i mjesto MX „Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d.
Trebinje, Stepe Stepanovića b.b. 89101 Trebinje - Sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način:
- u sjedištu Ugovornog organa, na adresi kao pod I 1., nakon dostave pismenog zahtjeva u kom se navode
identifikacioni podaci ponuđača (naziv, adresa, JIB, kontakt osoba, kontakt telefon i e-mail adresa), svakim
radnim danom od 07,00 do 15,00 časova, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja u „Službenom glasniku BiH“
do 03.07.2015. godine, lično, putem redovne pošte ili putem e-mail-a.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: