Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 09:43

(poništenje aukcije) Nabavka rezervnih dijelova za vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

247-1-1-10-4-221/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba Belma Lojić, MA prava
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-544
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta zehra.tihic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

250/22 Nabavka rezervnih dijelova za vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

"Nabavka rezervnih dijelova za vozila"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 Rezervni dijelovi za putnička vozila VW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

"Rezervni dijelovi za putnička vozila VW"

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Tenderskoj dokumentacij

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište ugovornog organa u Sarajevu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
U postupku je dostavljena jedna ponuda koja je odbačena u skladu sa članom 68. stav (4) pod i) Zakona o javnim
nabavkama.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

03.03.2023.VII 7. Dodatne informacije

-


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

"Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat"

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Tenderskoj dokumentacij

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište ugovornog organa u Sarajevu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

03.03.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


1

VII 7. Dodatne informacije

-


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen, Dacia i Ford

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

"Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen Dacia i Ford"

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište ugovornog organa u Sarajevu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
U postupku je dostavljena jedna ponuda koja je odbačena u skladu sa članom 68. stav (4) pod i) Zakona o javnim
nabavkama.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

03.03.2023.


VII 7. Dodatne informacije

-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: