Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 12:18

(aukcija) Nabavk robe široke potrošnje za potrebe Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

100-7-1-6-3-6/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO FINANCIJA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
IDB/JIB 4272138040008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ivica Gavran
Adresa ulica IV. brigade HVO-a Stjepana Radića br. 9
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 831-761
Faks (039) 831-199
Elektronička pošta zzh-mfin@tel.net.ba
Internet adresa www.ministarstvo-financija-zzh.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Radi se o istovrsnoj nabavi gdje nije moguća podjela na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23200,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava roba široke potrošnje za potrebe Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava roba široke potrošnje za potrebe Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33760000-5 Toaletni papir, rupčići, ručnici i ubrusi
Dodatni predmet(i) 39830000-9 Proizvodi za čišćenje
Dodatni predmet(i) 15860000-4 Kava, čaj i srodni proizvodi
  15321800-2 Koncentrirani sokovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

23.200,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ministarstva financija IV Brigade HVO-a Stjepana Radića br. 9 88320 Ljubuški

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.03.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke, ulica IV brigade HVO
Stjepana Radića broj 9
Datum i vrijeme 27.03.2023. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nema

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: