Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.03.2023. 12:34

(aukcija) Nabavka goriva i maziva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.03.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

2758-7-1-1-3-5/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO PODUZEĆE ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "ŠUME HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKE" D.O.O.
IDB/JIB 4227523750002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Boris Boras
Adresa Akademika Ivana Zovke 15, Mostar
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 319-635
Faks (036) 356-455
Elektronička pošta sumehercneretvanske@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva i maziva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva i maziva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
09132100-4Bezolovni benzin
09134200-9Dizelsko gorivo

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

nema ih

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoh dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Akademika Ivana Zovke br.15, 88000 Mostar
Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. Nabavka goriva i maziva Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09132100-4 Bezolovni benzin

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u t.d.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10485,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. Nabavka goriva Jablanica

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09132100-4 Bezolovni benzin

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u t.d.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jablanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3. Nabavka goriva i maziva Prozor-Rama

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09132100-4 Bezolovni benzin

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u t.d.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17215,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prozor-Rama

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: