Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 13:50

(aukcija) Nabavka opreme za revitalizaciju turboagregata i turbinskog postrojenja bloka 7-230MW za potrebe Podružnice TE Kakanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-3-1-80-3-107/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emina Turković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke čini jednu funkcionalnu cjelinu.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Revitalizacija turboagregata i turbinskog postrojenja bloka 7-230MW za potrebe Podružnice TE Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je: Revitalizacija turboagregata i turbinskog postrojenja bloka 7-230MW
za potrebe Podružnice TE Kakanj
U sklopu revitalizacije Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj, izmedju ostalog planirana je i realizacija revitalizacije turboagregata i
turbinskog postrojenja. Parna turbina 230MW, proizvođača „ŠKODA“ Plzen R.Češka, je trostepena, kondenzaciona, istočlana
(akciona) sa međupregrijavanjem pare u kotlu, sa sedam regulisanih oduzimanja pare za zagrijavanje kondenzata i napojne
vode. Blok 7 je ukupno do kraja februara 2023.godine odradio cca 160.000 radnih sati i pri tome imao više od 545 starta, od
toga 298miz hladnog stanja, 35 toplih startova i 198 vruća starta. Sa turbine se obezbjeđuje para za lokalno i daljinsko
grijanje koja se oduzima sa reducir stanica i sa cjevovoda III oduzimanja turbine. Raspoloživa snaga bloka iznosi 180-220MW.
Ciljevi zacrtani planiranom revitalizacijom će se ostvariti zamjenom opreme i odgovarajućom modernizacijom vitalnih
sklopova turbine, opreme turbine i generatora.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42112100-8 Parne turbine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Pozivu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29110000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TE Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema Pozivu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Pozivu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema Pozivu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema Pozivu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema Pozivu

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.04.2023. 12:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Emina Turković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-881
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.kustura@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP Elektroprivreda BiH
UIN 4200225150005
Contact person Emina Turkovic
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

"Revitalization of turbo aggregates and turbine plant of block 7-230MW for the needs of TPP Kakanj"

II 1.b. Description of the object of the contract

"Revitalization of turbo aggregates and turbine plant of block 7-230MW for the needs of TPP Kakanj"

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 42112100-8 Steam turbines

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Negotiated procedure with publication of procurement notice

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

26.04.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 26.04.2023. 12:00
Address and place Vilsonovo šetalište 15

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: