Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 15:43

(aukcija) Nabavka naftnih derivata - goriva za potrebe Javne ustanove Federalna novinska agencija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

14753-7-1-139-3-3/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.U.. FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA
IDB/JIB 4200349040003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sandra Khalili
Adresa Ćemaluša br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 666-593
Faks (033) 666-593
Elektronska pošta fena@fena.gov.ba
Internet adresa www.fena.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

-

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka naftnih derivata - goriva za potrebe Javne ustanove Federalna novinska agencija

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka naftnih derivata - goriva za potrebe Javne ustanove Federalna novinska agencija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2.300 litara BMB 95 i 5.105 litara Dizel Bas En 590 10 PPM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke predmetne robe su benzinske pumpe na teritoriji BiH, posebna po jedna benzinska pumpa u Sarajevu, Tuzli
i Mostaru.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor prestaje da važi sa danom potrošnje procijenjene vrijednosti ugovora ili istekom roka na koji je zaključen (godina
dana od dana zaključivanja ugovora).

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje predmetne robe od strane isporučioca vršit će se putem Trezora Federacije BiH, a u skladu sa propisima o
trezorskom poslovanju.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrirani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet ove javne nabavke a u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju ispuniti minimalne uvjete u skladu sa članom 49.
Zakona o javnim nabavkama.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ponude se dostavljaju na adresu Javne ustanove Federalna novinska agencija
Obala Kulina bana br.16, 71000 Sarajevo.
Datum i vrijeme 06.04.2023. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U tenderskoj dokumentaciji naznačeno je da je adresa Ćemaluša br.1 koja jeste sjedište Javne ustanove Federalna novinska
agencija, ali s obzirom da se protokol ugovornog organa nalazi na adresi Obala Kulina bana br.16 potrebno je da ponuđači
na istu dostavljaju svoje zahtjeve za učešće/ponude.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: