Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka opreme za dnevne bolnice i dnevne kirurgije te objedinjeni hitni bolnički prijem

Datum objave: 16.05.2023. 09:24 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.05.2023.

Hrvatska-Osijek: Medicinske naprave

2023/S 094-291601

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Roba

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 071-217671)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Osijek
Nacionalni registracijski broj: 89819375646
Poštanska adresa: Josipa Huttlera 4
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@kbco.hr
Telefon: +385 31511111/+385 31511146
Telefaks: +385 31512210
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbco.hr
Adresa profila kupca: www.kbco.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

NABAVA OPREME ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM U 15 GRUPA

 

Referentni broj: VV-23/14
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

NABAVA OPREME ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE

OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM U 15 GRUPA

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/05/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 071-217671

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 16/05/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/05/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 16/05/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/05/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: